+420 603 361 782 hrubes@chis.cz

Chladící souprava CU

CHLADICÍ SOUPRAVA CU – PRO RYCHLÉ OCHLAZENÍ KRVE

Chladicí souprava CU je vhodná zejména pro odběry krve v terénu, pro převozy z odběrových míst i pro stabilní pracoviště. Slouží k rychlému ochlazení odebrané krve ve vacích na teplotu 20° C. Takto ochlazenou krev je možno zpracovat do 24 hodin, čímž se vyloučí nutnost práce v mimopracovní době. Chladicí souprava je vhodná pro výrobu trombocytárních koncentrátů, při jejím použití se eliminuje agregační tendence trombocytů. Přispívá k udržení až 85% účinnosti faktoru VIII přítomného v plazmě.

Chladicí souprava se skládá ze čtyř chladicích desek, , které jsou naplněny viskózní kapalinou, a z plastové přepravky. Chladicí desky se kladou na krevní vaky, vždy jedena chladicí deska na dva krevní vaky. Do přepravky je možno uložit až 8 krevních vaků. Přepravky je možno klást na sebe. Poslední přepravku je vhodné použít prázdnou jako víko, a tím omezit vliv teploty okolí při manipulaci a skladování.

TECHNICKÉ PARAMETRY

  • rozměry:
    přepravka 90 x 400 x 600 mm
    chladicí vak 170 x 255 mm
  • teplota zchlazování chladicích vaků 4 °C
  • teplota zchlazení krevních vaků 20 °C